กินซ่า 1 โจเมะ

โตเกียวเมโทร สายยูรากุโจ สำหรับ วะโกชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations