คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกซูกะชูโอ/มิอูระไคกัน

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations