คานาซาวะ

ฮิกาชิคานาซาวะ
นิชิคานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ โคมัตสึ/ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
 • 6

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ไดโสจิ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ไดโสจิ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 8

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 9

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 10

 • 30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 1บันชานชาลา
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 15

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
 • 16

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ไดโสจิ
  ชานชาลา: 1บันชานชาลา
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 18

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 1บันชานชาลา
 • 20

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
 • 21

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
 • 22

 • 32
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 2บันชานชาลา
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  ชานชาลา: 1บันชานชาลา
 • 23

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 3บันชานชาลา
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โคมัตสึ
  ชานชาลา: 5บันชานชาลา
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป