คานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ ชุบาตะ/วาคุระอนเซ็น

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 ライナー
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 15
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 6

 • 02
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  52
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 7

 • 16
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  คุโรเบะ
  57
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 8

 • 49
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 9

 • 27
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 10

 • 09
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 11

 • 07
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 12

 • 06
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 13

 • 02
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  45
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 14

 • 20
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 15

 • 07
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  41
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  59
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 16

 • 43
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17

 • 00
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  17
  ライナー
  あいの風ライナー1号
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  39
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  อิโตะอิกาว่า
  58
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 18

 • 15
  ライナー
  あいの風ライナー3号
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  43
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 19

 • 20
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  37
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  59
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20

 • 20
  ライナー
  あいの風ライナー5号
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  40
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 21

 • 26
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 22

 • 01
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  คุโรเบะ
 • 23

 • 00
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ