คานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ ชุบาตะ/วาคุระอนเซ็น

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 53
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 5

 • 15
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  31
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 6

 • 02
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  30
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  52
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  57
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 7

 • 16
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  คุโรเบะ
  40
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  57
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 8

 • 38
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  49
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  56
  特急
  能登かがり火1号
  วาคุระอนเซ็น
 • 9

 • 27
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  53
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 10

 • 09
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  31
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)
 • 11

 • 07
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  21
  特急
  能登かがり火3号
  วาคุระอนเซ็น
  31
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 12

 • 06
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  31
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 13

 • 02
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  27
  特急
  サンダーバード17号
  วาคุระอนเซ็น
  31
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  45
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 14

 • 20
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  31
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 15

 • 00
  特急
  能登かがり火5号
  วาคุระอนเซ็น
  07
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  29
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  41
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  59
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 16

 • 22
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  43
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17

 • 00
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  05
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  29
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  39
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  อิโตะอิกาว่า
  58
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 18

 • 18
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  35
  特急
  能登かがり火7号
  วาคุระอนเซ็น
  43
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  51
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 19

 • 20
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  37
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  52
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  59
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20

 • 25
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  40
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 21

 • 19
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
  26
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
 • 22

 • 01
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  คุโรเบะ
  19
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  นานะโอะ
 • 23

 • 00
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  โทยามะ
  19
  普通
  IRいしかわ鉄道線
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)