คานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ 津幡/和倉温泉

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations