คานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ ชุบาตะ/วาคุระอนเซ็น

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 53
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 5

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 6

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 7

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  คุโรเบะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 8

 • 38
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火1号
  วาคุระอนเซ็น
 • 9

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 10

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)
 • 11

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火3号
  วาคุระอนเซ็น
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 12

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 13

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード17号
  วาคุระอนเซ็น
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 14

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火5号
  วาคุระอนเซ็น
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
 • 16

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  อิโตะอิกาว่า
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 18

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火7号
  วาคุระอนเซ็น
  43
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 19

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 20

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
 • 21

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
 • 22

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  คุโรเบะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)