คานาซาวะ

นิชิคานาซาวะ
ฮิกาชิคานาซาวะ

สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ สำหรับ ชุบาตะ/โทยามะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 52
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 5

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 6

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  คุโรเบะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ชุบาตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火1号
  วาคุระอนเซ็น
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 9

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火3号
  วาคุระอนเซ็น
  ชานชาลา: 5番ホーム
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 12

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火5号
  วาคุระอนเซ็น
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 13

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火7号
  วาคุระอนเซ็น
  ชานชาลา: 5番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 15

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 16

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ชุบาตะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  17
  ไลเนอร์
  あいの風ライナー1号
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 7番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  อิโตะอิกาว่า
  ชานชาลา: 7番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 18

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  能登かがり火9号
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  15
  ไลเนอร์
  あいの風ライナー3号
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 19

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ชุบาตะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 20

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  20
  ไลเนอร์
  あいの風ライナー5号
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 21

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  นานะโอะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  โทยามะ
  ชานชาลา: 2番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ทาคามัตสึ (จังหวัดอิชิกาวะ)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายรถไฟสาย IR อิคาชิคาวะ
  ชุบาตะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-18 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป