คานาซาวะ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ เจียวเอ็ตสึเมียวโก/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด かがやき はくたか つるぎ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 03
  かがやき
  かがやき500号
  โตเกียว
  16
  はくたか
  はくたか552号
  โตเกียว
  51
  つるぎ
  つるぎ700号
  โทยามะ
 • 7

 • 03
  かがやき
  かがやき502号
  โตเกียว
  26
  はくたか
  はくたか554号
  โตเกียว
  51
  かがやき
  かがやき504号
  โตเกียว
  58
  つるぎ
  つるぎ702号
  โทยามะ
 • 8

 • 26
  はくたか
  はくたか556号
  โตเกียว
  51
  かがやき
  かがやき506号
  โตเกียว
 • 9

 • 23
  はくたか
  はくたか558号
  โตเกียว
  49
  かがやき
  かがやき508号
  โตเกียว
  51
  つるぎ
  つるぎ704号
  โทยามะ
 • 10

 • 34
  つるぎ
  つるぎ706号
  โทยามะ
  58
  はくたか
  はくたか560号
  โตเกียว
 • 11

 • 28
  つるぎ
  つるぎ708号
  โทยามะ
  59
  はくたか
  はくたか562号
  โตเกียว
 • 12

 • 31
  つるぎ
  つるぎ710号
  โทยามะ
  58
  はくたか
  はくたか564号
  โตเกียว
 • 13

 • 28
  つるぎ
  つるぎ712号
  โทยามะ
  58
  はくたか
  はくたか566号
  โตเกียว
 • 14

 • 31
  つるぎ
  つるぎ714号
  โทยามะ
  48
  はくたか
  はくたか568号
  โตเกียว
 • 15

 • 02
  かがやき
  かがやき534号
  โตเกียว
  05
  つるぎ
  つるぎ716号
  โทยามะ
  40
  つるぎ
  つるぎ718号
  โทยามะ
  57
  かがやき
  かがやき510号
  โตเกียว
 • 16

 • 07
  はくたか
  はくたか570号
  โตเกียว
  48
  かがやき
  かがやき512号
  โตเกียว
  53
  はくたか
  はくたか572号
  โตเกียว
 • 17

 • 10
  かがやき
  かがやき536号
  โตเกียว
  38
  つるぎ
  つるぎ720号
  โทยามะ
  57
  かがやき
  かがやき514号
  โตเกียว
 • 18

 • 12
  はくたか
  はくたか574号
  โตเกียว
  38
  つるぎ
  つるぎ722号
  โทยามะ
 • 19

 • 05
  はくたか
  はくたか576号
  โตเกียว
  21
  かがやき
  かがやき516号
  โตเกียว
  24
  つるぎ
  つるぎ724号
  โทยามะ
 • 20

 • 20
  はくたか
  はくたか578号
  โตเกียว
  25
  つるぎ
  つるぎ726号
  โทยามะ
 • 21

 • 03
  かがやき
  かがやき518号
  โตเกียว
  05
  つるぎ
  つるぎ728号
  โทยามะ
  35
  はくたか
  はくたか590号
  นากาโน่
 • 22

 • 20
  つるぎ
  つるぎ730号
  โทยามะ
 • 23

 • 06
  つるぎ
  つるぎ732号
  โทยามะ
  37
  つるぎ
  つるぎ734号
  โทยามะ