คานาซาวะ

โคมัตสึ
ชินทาคาโอกะ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ โทยามะ/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด คางายากิ ฮาคุทากะ สึรุงิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 02
  คางายากิ
  かがやき500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  16
  ฮาคุทากะ
  はくたか552号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  51
  สึรุงิ
  つるぎ60号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
 • 7

 • 03
  คางายากิ
  かがやき502号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  19
  ฮาคุทากะ
  はくたか554号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  47
  สึรุงิ
  つるぎ62号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
 • 8

 • 09
  คางายากิ
  かがやき504号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  18
  ฮาคุทากะ
  はくたか556号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  50
  สึรุงิ
  つるぎ2号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 9

 • 07
  คางายากิ
  かがやき506号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  17
  ฮาคุทากะ
  はくたか558号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  30
  สึรุงิ
  つるぎ4号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  54
  สึรุงิ
  つるぎ6号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
 • 10

 • 05
  คางายากิ
  かがやき508号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  45
  สึรุงิ
  つるぎ8号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  58
  ฮาคุทากะ
  はくたか560号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 11

 • 03
  สึรุงิ
  つるぎ10号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  59
  ฮาคุทากะ
  はくたか562号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
 • 12

 • 38
  สึรุงิ
  つるぎ16号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  58
  ฮาคุทากะ
  はくたか564号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 13

 • 41
  สึรุงิ
  つるぎ20号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  50
  คางายากิ
  かがやき532号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  58
  ฮาคุทากะ
  はくたか566号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 14

 • 41
  สึรุงิ
  つるぎ22号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  48
  ฮาคุทากะ
  はくたか568号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 15

 • 02
  คางายากิ
  かがやき534号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  41
  สึรุงิ
  つるぎ26号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  57
  คางายากิ
  かがやき510号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 16

 • 07
  ฮาคุทากะ
  はくたか570号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  40
  สึรุงิ
  つるぎ28号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  48
  คางายากิ
  かがやき512号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  53
  ฮาคุทากะ
  はくたか572号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
 • 17

 • 39
  สึรุงิ
  つるぎ30号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  57
  คางายากิ
  かがやき514号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 18

 • 12
  ฮาคุทากะ
  はくたか574号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  37
  สึรุงิ
  つるぎ34号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  52
  สึรุงิ
  つるぎ36号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 19

 • 05
  ฮาคุทากะ
  はくたか576号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  21
  คางายากิ
  かがやき516号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  54
  สึรุงิ
  つるぎ40号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 20

 • 20
  ฮาคุทากะ
  はくたか578号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  38
  สึรุงิ
  つるぎ42号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 21

 • 03
  คางายากิ
  かがやき518号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
  35
  ฮาคุทากะ
  はくたか590号
  นากาโน่
  ชานชาลา: 11บันชานชาลา
  42
  สึรุงิ
  つるぎ46号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 22

 • 41
  สึรุงิ
  つるぎ48号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
 • 23

 • 27
  สึรุงิ
  つるぎ50号
  โทยามะ
  ชานชาลา: 12บันชานชาลา
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป