คานาซาวะ

ชินทาคาโอกะ
โคมัตสึ

JR โฮคุริกุรถไฟชินคันเซ็น สำหรับ สึรุกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด สึรุงิ คางายากิ ฮาคุทากะ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  สึรุงิ
  つるぎ1号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  46
  สึรุงิ
  つるぎ3号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 7

 • 02
  สึรุงิ
  つるぎ5号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  48
  สึรุงิ
  つるぎ7号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 8

 • 02
  สึรุงิ
  つるぎ9号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  40
  สึรุงิ
  つるぎ11号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  45
  คางายากิ
  かがやき501号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 9

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ13号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  47
  คางายากิ
  かがやき503号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  54
  สึรุงิ
  つるぎ15号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 10

 • 04
  สึรุงิ
  つるぎ17号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  48
  คางายากิ
  かがやき505号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 11

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ19号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  54
  คางายากิ
  かがやき507号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 12

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ21号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  51
  คางายากิ
  かがやき509号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 13

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ23号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 14

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ25号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  19
  ฮาคุทากะ
  はくたか561号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  55
  สึรุงิ
  つるぎ27号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 15

 • 04
  สึรุงิ
  つるぎ29号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  19
  ฮาคุทากะ
  はくたか563号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  53
  สึรุงิ
  つるぎ31号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 16

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ33号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  19
  ฮาคุทากะ
  はくたか565号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  54
  สึรุงิ
  つるぎ35号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 17

 • 02
  สึรุงิ
  つるぎ37号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  20
  ฮาคุทากะ
  はくたか567号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  55
  สึรุงิ
  つるぎ39号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 18

 • 05
  สึรุงิ
  つるぎ41号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  22
  ฮาคุทากะ
  はくたか569号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  50
  สึรุงิ
  つるぎ43号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  54
  คางายากิ
  かがやき511号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 19

 • 06
  สึรุงิ
  つるぎ45号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  57
  คางายากิ
  かがやき513号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 20

 • 03
  สึรุงิ
  つるぎ47号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  53
  คางายากิ
  かがやき515号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  56
  สึรุงิ
  つるぎ49号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 22

 • 25
  คางายากิ
  かがやき517号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  34
  สึรุงิ
  つるぎ61号
  สึรุกะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-15 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป