คานาซาวะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)/โอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 35
  特急
  サンダーバード2号
  โอซากะ
 • 6

 • 07
  特急
  サンダーバード4号
  โอซากะ
  45
  特急
  サンダーバード6号
  โอซากะ
 • 7

 • 15
  特急
  サンダーバード8号
  โอซากะ
 • 8

 • 05
  特急
  サンダーバード10号
  โอซากะ
  15
  特急
  サンダーバード12号
  โอซากะ
 • 9

 • 02
  特急
  サンダーバード14号
  โอซากะ
  54
  特急
  サンダーバード16号
  โอซากะ
 • 10

 • 56
  特急
  サンダーバード18号
  โอซากะ
 • 11

 • 24
  特急
  サンダーバード20号
  โอซากะ
 • 12

 • 14
  特急
  サンダーバード22号
  โอซากะ
 • 13

 • 20
  特急
  サンダーバード24号
  โอซากะ
  54
  特急
  サンダーバード26号
  โอซากะ
 • 14

 • 20
  特急
  サンダーバード28号
  โอซากะ
  57
  特急
  サンダーバード30号
  โอซากะ
 • 15

 • 19
  特急
  サンダーバード32号
  โอซากะ
 • 16

 • 00
  特急
  サンダーバード34号
  โอซากะ
  29
  特急
  サンダーバード36号
  โอซากะ
  55
  特急
  サンダーバード38号
  โอซากะ
 • 17

 • 31
  特急
  サンダーバード40号
  โอซากะ
  54
  特急
  サンダーバード42号
  โอซากะ
 • 18

 • 42
  特急
  サンダーバード44号
  โอซากะ
 • 19

 • 47
  特急
  サンダーバード48号
  โอซากะ
 • 20

 • 47
  特急
  サンダーバード50号
  โอซากะ