คานาซาวะ

นิชิคานาซาวะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)/โอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ52号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ2号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 2番ホーム
 • 6

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ54号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ4号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ56号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 9

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ6号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ8号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 12

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ60号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 13

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ10号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 14

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ12号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ62号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ14号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 17

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ64号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 18

 • 53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ16号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 20

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ66号
  ไมบาระ
  ชานชาลา: 1番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-08-11 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป