คานาซาวะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ 福井(福井県)/大阪

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations