คานาซาวะ

JR โฮคุริกุสายหลัก สำหรับ ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)/โอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ52号
  ไมบาระ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード2号
  โอซากะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ2号
  นาโกย่า
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
 • 6

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード4号
  โอซากะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ทาเกฟุ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード6号
  โอซากะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ54号
  ไมบาระ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ไดโสจิ
 • 7

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード8号
  โอซากะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  มัตโต
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  มัตโต
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ4号
  นาโกย่า
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 8

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード10号
  โอซากะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード12号
  โอซากะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ56号
  ไมบาระ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
 • 9

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード14号
  โอซากะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ6号
  นาโกย่า
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード16号
  โอซากะ
 • 10

 • 29
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード18号
  โอซากะ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード20号
  โอซากะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ8号
  นาโกย่า
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード22号
  โอซากะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ60号
  ไมบาระ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード24号
  โอซากะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ10号
  นาโกย่า
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード26号
  โอซากะ
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード28号
  โอซากะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ12号
  นาโกย่า
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード30号
  โอซากะ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード32号
  โอซากะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ62号
  ไมบาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード34号
  โอซากะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード36号
  โอซากะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  สึรุกะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ14号
  นาโกย่า
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード38号
  โอซากะ
 • 17

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード40号
  โอซากะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ64号
  ไมบาระ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード42号
  โอซากะ
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  มิคาวะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード44号
  โอซากะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ16号
  นาโกย่า
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
 • 19

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード46号
  โอซากะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード48号
  โอซากะ
 • 20

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しらさぎ66号
  ไมบาระ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サンダーバード50号
  โอซากะ
 • 21

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ダイナスター2号
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  โอยะซูมีเอคุซุพูเรสุ
  สึรุกะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
 • 22

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ダイナスター4号
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  22
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
 • 23

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โฮคุริกุสายหลัก
  โคมัตสึ