คานายามะ (ไอจิ)

เมย์เท็ตสึนาโกยาฮนเซ็น สำหรับ ฮิกาชิโอกาซากิ/โทโยฮาชิ/ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 普通 快速急行 準急 有料特急 特急 快速特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 15
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  27
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินะ
  40
  快速急行
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  44
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยฮาชิ
  46
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  55
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินะ
  58
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
 • 6

 • 01
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  05
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  09
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยฮาชิ
  12
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  14
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  16
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  17
  快速急行
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  23
  急行
  名鉄名古屋本線急行(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  27
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  29
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  35
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  38
  快速急行
  名鉄常滑・空港線快速急行
  โควะ
  40
  急行
  名鉄名古屋本線急行(一部指定)
  โทโยคาวะอินาริ
  44
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  46
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  47
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  49
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  51
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  53
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  54
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  57
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  อินะ
  59
  急行
  名鉄常滑・空港線急行(一部指定)
  โควะ
 • 7

 • 01
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โควะ
  03
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  04
  快速急行
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  10
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินะ
  12
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  14
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โควะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  อินะ
  19
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  21
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  21
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  23
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  โควะ
  25
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  25
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  30
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โมโตจูกุ (จังหวัดไอจิ)
  31
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โทโกนาเมะ
  33
  普通
  名鉄名古屋本線
  คิระโยชิดะ
  35
  快速急行
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  36
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  43
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  อุสึมิ (ไอจิ)
  43
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  อุสึมิ (ไอจิ)
  46
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
  46
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
  47
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  49
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  51
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โก (จังหวัดไอจิ)
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โก (จังหวัดไอจิ)
  55
  普通
  名鉄名古屋本線
  จินกูมาเอะ
  55
  普通
  名鉄名古屋本線
  จินกูมาเอะ
  56
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  59
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
 • 8

 • 01
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยอะเกะ
  04
  快速急行
  名鉄常滑・空港線快速急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  06
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  06
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  09
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  12
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  อุสึมิ (ไอจิ)
  15
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  16
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  16
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  17
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  19
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โทโกนาเมะ
  20
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  จินกูมาเอะ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  จินกูมาเอะ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  28
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  นารุมิ
  28
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  นารุมิ
  30
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  31
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  33
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  34
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  36
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  38
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  44
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  45
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  46
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  49
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  50
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  นารุมิ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  นารุมิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  58
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
 • 9

 • 00
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  02
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  06
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  07
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  09
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  10
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 10

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โก (จังหวัดไอจิ)
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 11

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 12

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 13

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 14

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 15

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 16

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  24
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  54
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 17

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  23
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  25
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  53
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  55
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 18

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  23
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  25
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  53
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  55
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 19

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  23
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  25
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  53
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  55
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 20

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  23
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  25
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชิตะฮันดะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โทโกนาเมะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  53
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  55
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โควะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 21

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โทโกนาเมะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยฮาชิ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  23
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  25
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  คิระโยชิดะ
  26
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โควะ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  35
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  37
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  41
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โทโกนาเมะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  อุสึมิ (ไอจิ)
  47
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินะ
  49
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  51
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  55
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  นิชิโอะ
  56
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โอตะกาวะ
  59
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
 • 22

 • 00
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  อุสึมิ (ไอจิ)
  03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  โทโยคาวะอินาริ
  05
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  11
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โควะ
  14
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
  15
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  17
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินะ
  19
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  21
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินะ
  36
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  41
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โอตะกาวะ
  42
  普通
  名鉄名古屋本線
  ชินอันเจียว
  45
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  อุสึมิ (ไอจิ)
  47
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  49
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  52
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โอตะกาวะ
  54
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินะ
  57
  普通
  名鉄名古屋本線
  โทโยอะเกะ
 • 23

 • 01
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  อุสึมิ (ไอจิ)
  04
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  โทโยฮาชิ
  07
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  นิชิโอะ
  15
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โทโกนาเมะ
  17
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  19
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โทโกนาเมะ
  22
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  โควะ
  23
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  อินะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  ชินอันเจียว
  32
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  33
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  โควะ
  39
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  โก (จังหวัดไอจิ)
  44
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  นารุมิ
  46
  普通
  名鉄名古屋本線
  นารุมิ
  49
  普通
  名鉄常滑・空港線
  โอตะกาวะ
  53
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  โทโยอะเกะ
  56
  特急
  名鉄名古屋本線特急
  ฮิกาชิโอกาซากิ
  59
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  นารุมิ
 • 0

 • 03
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชิตะฮันดะ
  06
  普通
  名鉄名古屋本線
  นารุมิ