คานายามะ (ไอจิ)

เมย์เท็ตสึนาโกยาฮนเซ็น สำหรับ เมอิเท็ตสึนาโกย่า/เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ/ชินอุนูมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急 準急 有料特急 快速特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 36
  普通
  名鉄名古屋本線
  เมเท็ตสึกิฟุ
  42
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินุยามะ
  50
  普通
  名鉄名古屋本線
  ชินอุนูมะ
  53
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมเท็ตสึกิฟุ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  เมเท็ตสึกิฟุ
 • 6

 • 03
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ชินอุนูมะ
  05
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ซายะ
  09
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  14
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  16
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชินอุนูมะ
  20
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  26
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ชินอุนูมะ
  27
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ยะโทมิ
  30
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  33
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  36
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ชินอุนูมะ
  38
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ชินอุนูมะ
  40
  普通
  名鉄名古屋本線
  เมเท็ตสึกิฟุ
  43
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมเท็ตสึกิฟุ
  47
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  49
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  55
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ยะโทมิ
 • 7

 • 03
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  04
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  06
  普通
  名鉄名古屋本線
  เมเท็ตสึกิฟุ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ชินอุนูมะ
  09
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมเท็ตสึกิฟุ
  12
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ซายะ
  14
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ชินอุนูมะ
  16
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  19
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  20
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  普通
  名鉄名古屋本線
  เมเท็ตสึกิฟุ
  26
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  28
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  30
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  須ケ口
  32
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  35
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  39
  普通
  名鉄名古屋本線
  สึชิมะ
  41
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  43
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  45
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  47
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  50
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ยะโทมิ
  50
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ยะโทมิ
  51
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินอุนูมะ
  53
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  56
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  57
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  57
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
 • 8

 • 00
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  須ケ口
  01
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  03
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  05
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  08
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  11
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ชินอุนูมะ
  12
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  須ケ口
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ชินอุนูมะ
  17
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ยะโทมิ
  17
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ยะโทมิ
  19
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  23
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  เมเท็ตสึกิฟุ
  29
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินุยามะ
  29
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินุยามะ
  30
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  32
  特急
  名鉄名古屋本線特急
  須ケ口
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  อินุยามะ
  36
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  41
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  อินุยามะ
  43
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  46
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  47
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  51
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  須ケ口
  54
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  อินุยามะ
  55
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ยะโทมิ
  57
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  59
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
 • 9

 • 01
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  04
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  ชินกานิ
  07
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  須ケ口
  08
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  10
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  14
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  16
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  18
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  22
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  24
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  25
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  27
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  29
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 10

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  45
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
 • 11

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  45
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
 • 12

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  45
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
 • 13

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  45
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
 • 14

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  45
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
 • 15

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  15
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  須ケ口
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 16

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 17

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 18

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ซายะ
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 19

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ซายะ
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 20

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ซายะ
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ซายะ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄名古屋本線
  ซายะ
 • 21

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  16
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ยะโทมิ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ซายะ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  39
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  46
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  ยะโทมิ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  58
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ซายะ
 • 22

 • 02
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  ชินอุนูมะ
  04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  06
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  08
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  09
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  11
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  18
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมเท็ตสึกิฟุ
  24
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  26
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  28
  普通
  名鉄名古屋本線
  ยะโทมิ
  32
  有料特急
  名鉄常滑・空港線ミュースカイ(全車指定)
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  36
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินอุนูมะ
  38
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมเท็ตสึกิฟุ
  41
  普通
  名鉄名古屋本線
  อินุยามะ
  43
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ซายะ
  48
  快速特急
  名鉄名古屋本線快速特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  50
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  ชินอุนูมะ
  52
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมเท็ตสึกิฟุ
  54
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
 • 23

 • 04
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  05
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  สึชิมะ
  07
  準急
  名鉄常滑・空港線準急
  ชินกานิ
  09
  普通
  名鉄名古屋本線
  อิวะคุระ (จังหวัดไอจิ)
  13
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  14
  普通
  名鉄常滑・空港線
  ซายะ
  20
  特急
  名鉄常滑・空港線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  22
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  27
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  34
  特急
  名鉄名古屋本線特急(一部指定)
  เมเท็ตสึกิฟุ
  35
  普通
  名鉄常滑・空港線
  อินุยามะ
  37
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  須ケ口
  42
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  เมอิเท็ตสึอิจิโนะมิยะ
  44
  普通
  名鉄名古屋本線
  須ケ口
  52
  急行
  名鉄常滑・空港線急行
  ชินอุนูมะ
  56
  急行
  名鉄名古屋本線急行
  สึชิมะ
 • 0

 • 02
  特急
  名鉄常滑・空港線特急
  เมเท็ตสึกิฟุ
  09
  準急
  名鉄名古屋本線準急
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า