คานายามะ (ไอจิ)

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ นาโกย่า/กิฟุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 特別快速 快速 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations