โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)

คินเท็ตสึสายนันบะ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速急行 準急 区間準急 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations