โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)

คินเท็ตสึสายนันบะ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations