คินเท็ตสึนาระ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間準急 急行 快速急行 特急 準急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations