คินเท็ตสึนาระ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations