คินเท็ตสึนาระ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間準急 急行 準急 普通 快速急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations