โอมิอิมาซุ

JR สายโคเจ(ยามาชินะ-โอมิชิโอสึ) สำหรับ คาทาตะ/เกียวโต

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 新快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 55
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 5

 • 35
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 6

 • 16
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  41
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  โอซากะ
 • 7

 • 06
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  17
  特急
  サンダーバード2号
  โอซากะ
  30
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  42
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 8

 • 12
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 9

 • 14
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  โอซากะ
  48
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 10

 • 14
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  โอซากะ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 11

 • 10
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  ฮิเมจิ
 • 12

 • 10
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  ฮิเมจิ
 • 13

 • 10
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  ฮิเมจิ
 • 14

 • 10
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  ฮิเมจิ
 • 15

 • 08
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  อาโบะชิ
 • 16

 • 08
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  ฮิเมจิ
  24
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 17

 • 07
  新快速
  JR湖西線新快速(山科-近江塩津)
  อาโบะชิ
  42
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 18

 • 20
  特急
  サンダーバード36号
  โอซากะ
  24
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  54
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 19

 • 23
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  58
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 20

 • 26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 21

 • 08
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  38
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
 • 22

 • 14
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต
  54
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  เกียวโต