โกคุราคุบาชิ

นันไคสายโคยะ สำหรับ นันบะ (สายนันไค)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations