เกียวโต

คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 6

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  56
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 7

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  33
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  58
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
 • 8

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  โทบะ
  25
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  37
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
 • 9

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  17
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  15
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 11

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 14

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
 • 16

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 17

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  โทบะ
  12
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  27
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  46
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 18

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ยามาโตะไซไดจิ
  27
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  46
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 20

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ยามาโตะไซไดจิ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  55
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  27
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
 • 22

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 23

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ