เกียวโต

คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วน
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 6

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  56
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 7

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  24
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  33
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึมิยาซุ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  58
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
 • 8

 • 03
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  12
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึมิยาซุ
  18
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  25
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  31
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  37
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 9

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  17
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  21
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึมิยาซุ
  37
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  44
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  15
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 11

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 12

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 13

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 14

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  20
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  25
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  53
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 16

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  21
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  25
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  36
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  51
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
 • 17

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  12
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  27
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  46
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
 • 18

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  16
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  27
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  46
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  19
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  24
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  40
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  57
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  11
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  23
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  26
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  38
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  55
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  10
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  27
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  42
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  51
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 22

 • 01
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  16
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  35
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 23

 • 00
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ
  22
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ยามาโตะไซไดจิ
  41
  รถไฟด่วน
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 0

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  คินเท็ตสึเกียวโทเซ็น
  ชินทานาเบะ