เกียวโต

คินเท็ตสึสายเกียวโต สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations