เกียวโต

คินเท็ตสึสายเกียวโต สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations