เกียวโต

คินเท็ตสึสายเกียวโต สำหรับ ยามาโตะไซไดจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 6

 • 05
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  23
  普通
  近鉄京都線
  เท็นริ
  34
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  54
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 7

 • 10
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  โทบะ
  15
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  40
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  41
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  55
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
 • 8

 • 04
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิโกะจิมะ
  23
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  42
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  53
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
 • 9

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  03
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  特急
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิโกะจิมะ
  23
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  45
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 10

 • 00
  特急
  観光特急しまかぜ
  คาชิโกะจิมะ
  02
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  14
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  29
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  42
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 11

 • 00
  特急
  あをによし
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 12

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 13

 • 00
  特急
  あをによし
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  52
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
 • 14

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
  20
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  26
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 15

 • 00
  特急
  あをによし
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  11
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  20
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  30
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  40
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 16

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  06
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  21
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  33
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  40
  特急
  あをによし
  โอซาก้านัมบะ (สายคินเท็ตสึ‧สายฮันชิน)
  42
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 17

 • 01
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  10
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  โทบะ
  16
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  22
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  32
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  44
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  50
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 18

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  04
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  06
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  急行
  近鉄京都線急行
  เท็นริ
  45
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  46
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  51
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 19

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  10
  特急
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  15
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  31
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  36
  普通
  近鉄京都線
  เท็นริ
  45
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  46
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 20

 • 00
  特急
  近鉄京都線特急〔ビスタカー〕
  คินเท็ตสึนาระ
  01
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  06
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  26
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
  30
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  38
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  41
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
  45
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  54
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
 • 21

 • 05
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  ยามาโตะไซไดจิ
  10
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  16
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  特急
  近鉄京都線特急〔伊勢志摩ライナー〕
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  27
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  41
  急行
  近鉄京都線急行
  คินเท็ตสึนาระ
  55
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 22

 • 01
  急行
  近鉄京都線急行
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  16
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  21
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  25
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
  35
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  46
  普通
  近鉄京都線
  คาชิฮาระจินกูมาเอะ
  55
  特急
  近鉄京都線特急(全車指定)
  คินเท็ตสึนาระ
 • 23

 • 00
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  22
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ
  30
  普通
  近鉄京都線
  ยามาโตะไซไดจิ
  41
  急行
  近鉄京都線急行
  ยามาโตะไซไดจิ