เกียวโต

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ひかり こだま
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 25
  ひかり
  ひかり634号
  โตเกียว
  57
  ひかり
  ひかり636号
  โตเกียว
 • 7

 • 33
  ひかり
  ひかり638号
  โตเกียว
  51
  ひかり
  ひかり640号
  โตเกียว
 • 8

 • 10
  こだま
  こだま708号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり642号
  โตเกียว
 • 9

 • 10
  こだま
  こだま712号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり644号
  โตเกียว
 • 10

 • 10
  こだま
  こだま716号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり646号
  โตเกียว
 • 11

 • 10
  こだま
  こだま720号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり648号
  โตเกียว
 • 12

 • 10
  こだま
  こだま724号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり650号
  โตเกียว
 • 13

 • 10
  こだま
  こだま728号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり652号
  โตเกียว
 • 14

 • 10
  こだま
  こだま732号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり654号
  โตเกียว
 • 15

 • 10
  こだま
  こだま736号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり656号
  โตเกียว
 • 16

 • 10
  こだま
  こだま740号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり658号
  โตเกียว
 • 17

 • 10
  こだま
  こだま744号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり660号
  โตเกียว
 • 18

 • 10
  こだま
  こだま748号
  โตเกียว
  33
  ひかり
  ひかり662号
  โตเกียว
 • 19

 • 10
  こだま
  こだま752号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり664号
  โตเกียว
 • 20

 • 11
  こだま
  こだま760号
  มิชิมะ
  36
  ひかり
  ひかり666号
  โตเกียว
  56
  こだま
  こだま762号
  มิชิมะ
 • 21

 • 17
  こだま
  こだま764号
  ชิซุโอกะ
  51
  こだま
  こだま766号
  นาโกย่า
 • 22

 • 22
  こだま
  こだま768号
  นาโกย่า