เกียวโต

JR นาระเส้น สำหรับ อุจิ (สายนารา)/นาระ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา 区間快速 รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 33
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 6

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 7

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  50
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  45
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
 • 9

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 15

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
 • 16

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 17

 • 07
  รถไฟเร็ว
  みやこ路快速
  นาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  นาระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 18

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  นาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  นาระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 19

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR奈良線快速
  นาระ
  35
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 20

 • 05
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  35
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 21

 • 05
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  37
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
 • 22

 • 03
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  45
  区間快速
  JR奈良線区間快速
  นาระ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
 • 23

 • 19
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR นาระเส้น
  นาระ