เกียวโต

JR นาระเส้น สำหรับ 宇治(奈良線)/奈良

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations