เกียวโต

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ ไมบาระ/สึรุกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 新快速 各停
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 30
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ไมบาระ
  48
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ไมบาระ
  51
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
 • 6

 • 00
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  03
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  นากะฮามะ
  29
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
  32
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  45
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  59
  特急
  サンダーバード1号
  คานาซาวะ
 • 7

 • 00
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  03
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  23
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
  25
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ยาสุ
  29
  特急
  サンダーバード3号
  คานาซาวะ
  33
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  33
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  36
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ยาสุ
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  52
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  56
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 8

 • 05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  05
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  09
  特急
  サンダーバード5号
  คานาซาวะ
  13
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  19
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  21
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  28
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  31
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
  31
  特急
  ひだ25号
  ทาคายามะ
  35
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  37
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  40
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  41
  特急
  サンダーバード7号
  คานาซาวะ
  45
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอมิชิโอสึ
  47
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิอิมาซุ
  54
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  56
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  58
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 9

 • 07
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  11
  特急
  サンダーバード9号
  คานาซาวะ
  13
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  17
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  36
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  40
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  42
  特急
  サンダーバード11号
  คานาซาวะ
  48
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
 • 10

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  09
  特急
  サンダーバード13号
  คานาซาวะ
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  56
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 11

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  特急
  サンダーバード17号
  วาคุระอนเซ็น
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  56
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 12

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  特急
  サンダーバード19号
  คานาซาวะ
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  40
  特急
  サンダーバード21号
  คานาซาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  56
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 13

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  特急
  サンダーバード23号
  คานาซาวะ
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  56
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 14

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  特急
  サンダーバード25号
  คานาซาวะ
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  41
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  55
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
 • 15

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิชิโอสึ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  特急
  サンダーバード27号
  คานาซาวะ
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  41
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  55
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
 • 16

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  10
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  10
  特急
  サンダーバード31号
  คานาซาวะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  22
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  23
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ชุเกะ
  27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  42
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  50
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ชุเกะ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  57
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 17

 • 01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  09
  特急
  サンダーバード33号
  คานาซาวะ
  10
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  35
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ชุเกะ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  40
  特急
  サンダーバード35号
  คานาซาวะ
  41
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  57
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 18

 • 01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  03
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ชุเกะ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  09
  特急
  サンダーバード37号
  คานาซาวะ
  12
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  40
  特急
  サンダーバード39号
  คานาซาวะ
  41
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 19

 • 01
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  08
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นากะฮามะ
  10
  特急
  サンダーバード41号
  คานาซาวะ
  16
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  28
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  33
  普通
  JR東海道本線(米原-神戸)
  ชุเกะ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  41
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  54
  特急
  サンダーバード45号
  คานาซาวะ
  57
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 20

 • 01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  12
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  34
  特急
  はるか50号
  ยาสุ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  38
  特急
  サンダーバード47号
  คานาซาวะ
  41
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  คาทาตะ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  56
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
 • 21

 • 01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นากะฮามะ
  06
  特急
  びわこエクスプレス2号
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  21
  特急
  サンダーバード49号
  คานาซาวะ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  26
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  34
  特急
  はるか54号
  ยาสุ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  42
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  46
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
 • 22

 • 01
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  02
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  06
  特急
  びわこエクスプレス4号
  ไมบาระ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  16
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
  27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ไมบาระ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  52
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิไมโกะ
  56
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
 • 23

 • 11
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  20
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  31
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  37
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ไมบาระ
  46
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  57
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ
 • 0

 • 11
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ยาสุ
  17
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ยาสุ