เกียวโต

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ ไมบาระ/สึรุกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 新快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 51
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
 • 6

 • 32
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 7

 • 00
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  23
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
 • 8

 • 19
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
  41
  特急
  サンダーバード7号
  คานาซาวะ
  47
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  โอมิอิมาซุ
  54
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 9

 • 48
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 10

 • 45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 11

 • 45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 12

 • 45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 13

 • 45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 14

 • 45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 15

 • 11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 16

 • 27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 17

 • 10
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  57
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 18

 • 51
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  สึรุกะ
 • 19

 • 01
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  10
  特急
  サンダーバード41号
  คานาซาวะ
  28
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
  54
  特急
  サンダーバード45号
  คานาซาวะ
  57
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 20

 • 27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  38
  特急
  サンダーバード47号
  คานาซาวะ
 • 21

 • 11
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  นากะฮาระ
  42
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 22

 • 27
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
 • 23

 • 20
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ
  46
  普通
  JR湖西線(山科-近江塩津)
  โอมิอิมาซุ