เกียวโต

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 6

 • 07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  54
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 7

 • 03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  55
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 8

 • 05
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคชิเอ็นกุจิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 9

 • 05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 10

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 11

 • 09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 12

 • 09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 13

 • 09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 14

 • 09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 15

 • 09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 16

 • 01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 17

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 18

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 19

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 20

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 21

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  45
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 22

 • 05
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 23

 • 09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  33
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ