เกียวโต

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 特急 新快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  21
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  25
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  43
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  特急
  はるか1号
  สนามบินคันไซ
  52
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 6

 • 07
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  18
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  21
  特急
  はるか3号
  สนามบินคันไซ
  22
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  33
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  42
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  44
  特急
  はるか5号
  สนามบินคันไซ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  51
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  53
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 7

 • 03
  特急
  びわこエクスプレス1号
  โอซากะ
  03
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  06
  特急
  スーパーはくと1号
  คุระโยชิ
  06
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  13
  特急
  はるか7号
  สนามบินคันไซ
  13
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  14
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  อามางาซากิ (JR)
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  25
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  26
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  34
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  35
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  36
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  44
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  48
  特急
  はるか9号
  สนามบินคันไซ
  52
  特急
  サンダーバード2号
  โอซากะ
  55
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  55
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 8

 • 05
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  05
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  07
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  10
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  16
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  21
  特急
  はるか11号
  สนามบินคันไซ
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคชิเอ็นกุจิ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  นิชิอากาชิ
  43
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  44
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  45
  特急
  はるか13号
  สนามบินคันไซ
  50
  特急
  スーパーはくと3号
  คุระโยชิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  特急
  サンダーバード6号
  โอซากะ
  57
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
 • 9

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  05
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  ชินซันดะ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  特急
  はるか15号
  สนามบินคันไซ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  36
  特急
  サンダーバード8号
  โอซากะ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 10

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  02
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  สูมะ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  12
  特急
  サンダーバード10号
  โอซากะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  39
  特急
  サンダーバード12号
  โอซากะ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  特急
  スーパーはくと5号
  คุระโยชิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 11

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  特急
  サンダーバード14号
  โอซากะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 12

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  特急
  サンダーバード16号
  โอซากะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  特急
  スーパーはくと7号
  คุระโยชิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 13

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  11
  特急
  サンダーバード18号
  โอซากะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  特急
  サンダーバード20号
  โอซากะ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 14

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  38
  特急
  サンダーバード22号
  โอซากะ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 15

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  09
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  30
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  32
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  37
  特急
  サンダーバード24号
  โอซากะ
  39
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  45
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  47
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  54
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
 • 16

 • 00
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  01
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  11
  特急
  サンダーバード26号
  โอซากะ
  15
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  16
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  31
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  38
  特急
  サンダーバード28号
  โอซากะ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  44
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  46
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  特急
  スーパーはくと11号
  คุระโยชิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 17

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  特急
  はるか47号
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  41
  特急
  サンダーバード32号
  โอซากะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  47
  特急
  くろしお23号
  ชิระฮามะ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 18

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  10
  特急
  サンダーバード34号
  โอซากะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  30
  特急
  はるか51号
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  55
  特急
  サンダーバード36号
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
 • 19

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  11
  特急
  サンダーバード38号
  โอซากะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  18
  特急
  ひだ36号
  โอซากะ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  30
  特急
  はるか55号
  สนามบินคันไซ
  35
  特急
  スーパーはくと13号
  ทตโตริ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  40
  特急
  サンダーバード40号
  โอซากะ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  44
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  บันชูอาโก
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 20

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  บันชูอาโก
  11
  特急
  サンダーバード42号
  โอซากะ
  13
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  28
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  คามิโกริ
  30
  特急
  はるか59号
  สนามบินคันไซ
  38
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  43
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โคเบะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
  44
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  53
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  อาโบะชิ
  56
  特急
  サンダーバード44号
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  59
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
 • 21

 • 08
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คาโกะกาวะ
  14
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  24
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  37
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  45
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  คามิโกริ
  49
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  55
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
 • 22

 • 03
  特急
  サンダーバード48号
  โอซากะ
  05
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  อาโบะชิ
  17
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  25
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  35
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  49
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  52
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  ฮิเมจิ
 • 23

 • 00
  特急
  サンダーバード50号
  โอซากะ
  09
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  นิชิอากาชิ
  09
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  ฮิเมจิ
  23
  快速
  JR東海道山陽本線快速
  โอซากะ
  29
  新快速
  JR東海道山陽本線新快速
  นิชิอากาชิ
  33
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ
  58
  各停
  JR東海道山陽本線各停
  โอซากะ