เกียวโต

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) สำหรับ โอซากะ/ฮิเมจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 新快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations