เกียวโต

JR สายหลักซันอิน(เกียวโต-โยนาโกะ) สำหรับ โซโนเบะ/ฟุกุจิยามะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 31
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 6

 • 04
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  23
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  37
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  55
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 7

 • 08
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  18
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  34
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  44
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  55
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 8

 • 04
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  16
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  27
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  40
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  58
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 9

 • 16
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  33
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  53
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  ซากะอาราชิยามะ (JR)
 • 10

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  33
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  57
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 11

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  33
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  53
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 12

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  33
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  53
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 13

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  33
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  53
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 14

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  33
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  53
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 15

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  28
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  48
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 16

 • 08
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  11
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  27
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  39
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  58
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 17

 • 09
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  15
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  32
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  39
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  ฟุกุจิยามะ
  44
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  58
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 18

 • 09
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  15
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  32
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  39
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  ฟุกุจิยามะ
  45
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  58
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
 • 19

 • 09
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  13
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  32
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  39
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  45
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 20

 • 02
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  คาเมะโอกะ
  09
  快速
  JR山陰本線快速(京都-米子)
  โซโนเบะ
  23
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  42
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 21

 • 00
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  21
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  45
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 22

 • 04
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  25
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  45
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
 • 23

 • 05
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  25
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ
  46
  普通
  JR山陰本線(京都-米子)
  โซโนเบะ