เคเซยาวาตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซอุเอโนะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 快特 特急 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  29
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  42
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 6

 • 06
  快速
  京成本線快速
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  09
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  22
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  32
  快特
  京成本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  35
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  38
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  56
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 7

 • 06
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  10
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  16
  快速
  京成本線快速
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  19
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  29
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  35
  快特
  京成本線快特
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  46
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  49
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  59
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
 • 8

 • 01
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  09
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  12
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  19
  快特
  京成本線快特
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  22
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  29
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  32
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  39
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  57
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 9

 • 02
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  06
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  11
  快特
  京成本線快特
  นิชิมาโกเมะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  22
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  26
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  47
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  53
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 10

 • 04
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  07
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  13
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  15
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  47
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 11

 • 04
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 12

 • 05
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 13

 • 04
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 14

 • 05
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  26
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 15

 • 04
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 16

 • 05
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  45
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 17

 • 04
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  25
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  28
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 18

 • 05
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  34
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  37
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  44
  快特
  京成本線快特
  เคเซอุเอโนะ
  47
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  54
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 19

 • 04
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  07
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  14
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  24
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  33
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  41
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  46
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  51
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 20

 • 04
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  07
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  13
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  16
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  22
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  33
  快速
  京成本線快速
  นิชิมาโกเมะ
  36
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  42
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  51
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 21

 • 02
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  05
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  13
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  23
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  36
  快速
  京成本線快速
  เคเซอุเอโนะ
  39
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  48
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  57
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
 • 22

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  16
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  21
  特急
  京成本線特急
  เคเซอุเอโนะ
  31
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  40
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  52
  快速
  京成本線快速
  เคเซทาคาซาโกะ
  58
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 23

 • 08
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  18
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
  30
  通勤特急
  京成本線通勤特急
  เคเซอุเอโนะ
  38
  普通
  京成本線
  เคเซอุเอโนะ
 • 0

 • 00
  普通
  京成本線
  เคเซทาคาซาโกะ