เคเซยาวาตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 13
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  58
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
 • 6

 • 19
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  32
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  35
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  49
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
 • 7

 • 07
  普通
  京成本線
  ชิบะยามะชิโยดะ
  10
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  19
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  22
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  29
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  32
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  40
  普通
  京成本線
  ชิบะยามะชิโยดะ
  49
  普通
  京成本線
  เคเซโอวาดะ
  52
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 00
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
  04
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  11
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  14
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  21
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  26
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  33
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  37
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  48
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 9

 • 03
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  06
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  12
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  15
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  26
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  48
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  59
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 10

 • 07
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
  10
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  16
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  19
  特急
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  29
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  35
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
 • 11

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  18
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
 • 12

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  18
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
 • 13

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  18
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
 • 14

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  18
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
 • 15

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  18
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
 • 16

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  18
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  38
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  58
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
 • 17

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  18
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  24
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
  28
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  34
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  38
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  54
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  58
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
 • 18

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  08
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  18
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  30
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  35
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  38
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  48
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  55
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  58
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
 • 19

 • 08
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  10
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  15
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  19
  快特
  京成本線快特
  สนามบินนาริตะ
  25
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  29
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  35
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  38
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  46
  普通
  京成本線
  ชิบะยามะชิโยดะ
  49
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  56
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  59
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
 • 20

 • 05
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  09
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  15
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  19
  快特
  京成本線快特
  สนามบินนาริตะ
  27
  普通
  京成本線
  เคเซซากุระ
  32
  快速
  京成本線快速
  ชิบะยามะชิโยดะ
  36
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  39
  快特
  京成本線快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  48
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  53
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  58
  快特
  京成本線快特
  เคเซนาริตะ
 • 21

 • 03
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  09
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  18
  快特
  京成本線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  26
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  29
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  34
  普通
  京成本線
  เคเซโอวาดะ
  37
  特急
  京成本線特急
  เคเซนาริตะ
  41
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  47
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  53
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  58
  特急
  京成本線特急
  ชิบะยามะชิโยดะ
 • 22

 • 04
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  14
  普通
  京成本線
  เคเซอุซูอิ
  18
  快速
  京成本線快速
  สนามบินนาริตะ
  32
  普通
  京成本線
  โซโกะซันโด
  36
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  46
  普通
  京成本線
  ชิฮาระได
  53
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
 • 23

 • 00
  普通
  京成本線
  สนามบินนาริตะ
  10
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  17
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  28
  普通
  京成本線
  ชิบะชูโอ
  36
  快速
  京成本線快速
  เคเซนาริตะ
  45
  普通
  京成本線
  เคเซนาริตะ
  59
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ
 • 0

 • 06
  快速
  京成本線快速
  เคเซซากุระ
  23
  普通
  京成本線
  เคเซชุดะนูมะ