เคเซนาริตะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/เคเซอุเอโนะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 有料特急 快特 特急 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations