เคเซอุเอโนะ

นิปโปริ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/สนามบินนาริตะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー1号
  สนามบินนาริตะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
 • 6

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー3号
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟเร็ว
  สายหลักเคอิเซอิรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー5号
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー7号
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 7

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー9号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー111号
  สนามบินนาริตะ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー13号
  สนามบินนาริตะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー15号
  สนามบินนาริตะ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー117号
  สนามบินนาริตะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー19号
  สนามบินนาริตะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 9

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー21号
  สนามบินนาริตะ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  17
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー123号
  สนามบินนาริตะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー25号
  สนามบินนาริตะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 10

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー127号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー29号
  สนามบินนาริตะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー131号
  สนามบินนาริตะ
 • 11

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー33号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー35号
  สนามบินนาริตะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー137号
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー39号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー41号
  สนามบินนาริตะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー143号
  สนามบินนาริตะ
 • 13

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー45号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー47号
  สนามบินนาริตะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー149号
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー51号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー53号
  สนามบินนาริตะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー155号
  สนามบินนาริตะ
 • 15

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー57号
  สนามบินนาริตะ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー59号
  สนามบินนาริตะ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー161号
  สนามบินนาริตะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー63号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー65号
  สนามบินนาริตะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成本線特急
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー67号
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー69号
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー71号
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー73号
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー75号
  สนามบินนาริตะ
  51
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 19

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー77号
  สนามบินนาริตะ
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー79号
  สนามบินนาริตะ
  47
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 20

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  20
  จ่ายด่วนพิเศษ
  京成成田空港線スカイライナー81号
  สนามบินนาริตะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคอิเซอิ
  สนามบินนาริตะ
  46
  AC特急
  京成本線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー209号
  สนามบินนาริตะ
 • 22

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー211号
  สนามบินนาริตะ
 • 23

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  イブニングライナー213号
  สนามบินนาริตะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-11-30 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป