เคเซทาคาซาโกะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซอุเอโนะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations