เคเซทาคาซาโกะ

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซอุเอโนะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 快特 AC特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations