เกียวบาชิ (โอซากะ)

สายหลักเคฮัง สำหรับ ซันเจียว (เกียวโต)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 準急 特急 快速急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations