เคกีวคามาตะ

เคกีวสายสนามบิน สำหรับ สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 快特 AP急行 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations