สนามบินมิยาซากิ

600他:สถานีมิยาซากิ-มิยาโกชิเทอิ-สนามบินมิยาซากิ-มิยาโกโนเจียว[มิยาซากิโคจู] สำหรับ สถานีมิยาซากิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 路線バス
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations