สนามบินมิยาซากิ

600他:สถานีมิยาซากิ-มิยาโกชิเทอิ-สนามบินมิยาซากิ-มิยาโกโนเจียว[มิยาซากิโคจู] สำหรับ นิชิมิยาโกโนเจียวเอกิมาเอะสถานีขนส่งผู้โดยสาร

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 600
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations