กยูโฮจิ

JR โอซากะฮิกาชิเซ็น สำหรับ ชินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations